QUALITY POLICY (Kalite Politikası)

Our company adopts the following principles as policy with regard to the Quality Management System


Şirketimiz, Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen ilkeleri politika olarak benimser


To comply with national legislation


Ulusal mevzuata uymak


To maintain the ships of our company at highest international standards meeting and exceeding the client expectations


Uluslararası kuralların gereklerini yerine getirerek ve müşteri beklentilerini de aşarak, işletmemize bağlı gemileri maksimum kondisyonda tutmak


To comply with national and international rules and conditions for our services


Hizmetlerimiz ile ilgili ulusal ve uluslararası kural ve şartlara uymak


To maintain the continuity of the services with environmental and social responsibility awareness


Çevre ve sosyal sorumluluk bilinciyle, hizmetlerin devamlılığını sağlamak


To comply with Quality Management System conditions and to always increase its efficiency


Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli arttırmak


To support the performance-increasing activities in our duty fields without making any quality concession


Hiçbir koşulda emniyet ve kalitemizden ödün vermeden, görev alanlarımızda performansı arttırıcı faaliyetleri desteklemek


To protect the values we have created with the corporate culture we have formed and to provide the continuity of these values,


Oluşturduğumuz kurumsal kültür ile yarattığımız değerleri korumak ve bu değerlerin sürekliliğini sağlamak


20

20+ YEARS OF EXPERIENCE

4

VESSELS

16

BUILT VESSELS

200

EMPLOYEES