ENVIROMENTAL PROTECTION POLICY (Çevre Koruma Politikası)

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. and its Senior Management are fully committed to a ZERO TOLERANCE policy ensuring that the waters on which its ships operate are protected from pollution and continuously strive to identify and correct any conditions perceived to be unsafe and hazardous to the environment.


Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. ve Üst Yönetimi, Şirket gemilerinin çalışmakta olduğu suları kirliliğe karşı korumayı ve çevre için emniyetsiz ve tehlikeli sayılabilecek oluşumları önceden belirlemek ve düzeltmek için sürekli bir çaba içinde olmayı görev saymıştır.


Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. is committed to conducting its business with integrity and in accordance with all national, international and local laws and other requirements to which its business activities are subject.


Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. faaliyetlerini, ilgili yerel, ulusal ve uluslar arası kanunlar ve diğer gereklilikler çerçevesinde yürütmeyi bir görev saymıştır.


Pollution of the environment by a ship can be caused in a number of ways both as a result of system failure and of human error. Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. is committed to preventing both sources of error through a planned maintenance program and a program of education and training of staff, and through implementation of a set of procedures in accordance with its Safety Management System.


Bir gemi, insan veya sistem hatalarının sonucunda, birçok nedenden dolayı çevre kirliliği yapabilir. Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. Planlı Bakım Programı, çalışanların eğitim ve talim programı ve Emniyetli İşletim Sisteminde yer alan prosedürlerini uygulayarak her iki kaynaktan gelebilecek hataları önlemeyi amaç edinmiştir.


The objective of the Company is to prevent pollution of the environment from the following sources related to the aspects of its operations:


Şirketin amacı, aşağıdaki kaynaklara ait operasyonların oluşturabileceği çevre kirliliğini önlemektir:


 • Oil / Yağ, Yakıt
 • Garbage / Çöp Atıkları
 • Dangerous Goods / Tehlikeli Maddeler
 • Anti-Fouling Paints / Zehirli Boyalar
 • Noxious Liquid Substances / Zararlı ve Zehirli  Sıvı Maddeler
 • Noise / Gürültü
 • Sewage / Pis Sular
 • Ballast Water / Balast Suları
 • Cargo Vapour and Engine Emissions / Yük buharları ve Makine Emisyonları
 • Halons and CFCs / Halon ve Soğutma Gazları
 • Energy Consumption / Enerji Sarfiyatı
   

Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. shall achieve this objective by maintaining, implementing, and monitoring relevant SMS procedures and operational instructions.


Ares Gemi İşletmeciliği A.Ş. ilgili SMS prosedürlerini ve operasyonel talimatlarını sürdürerek, uygulayarak ve bunları izleyerek bu amacına ulaşacaktır.


20

20+ YEARS OF EXPERIENCE

4

VESSELS

16

BUILT VESSELS

200

EMPLOYEES